Contact

Contact

A115 – Nơ, Khu Đô Thị Mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (024) 364633853

Gmail: shimmerbazaar123@gmail.com

Website: shimmerbazaar.com